PERBEZAAN ANTARA AYAT-AYAT MANZIL & AYAT-AYAT RUQYAH SYAR’IYYAH

 PERBEZAAN ANTARA AYAT-AYAT MANZIL & AYAT-AYAT RUQYAH SYAR’IYYAH

MANZIL
Kitab Manzil adalah kumpulan pilihan ayat-ayat Al-Alqur’an yang dibacakan oleh Rasulullah, s.a.w. ke atas seorang Badwi yang sedang mengalami sejenis penyakit gila. Selepas Rasulullah membacakan ayat2 itu, maka telah hilang penyakit gila orang Badwi itu. Ayat-ayat kumpulan ini bagus juga dibuat amalan ratib harian dan bacaannya digunakan juga sebagai keperluan perubatan dari segenap penyakit Zahir dan Batin. Dirujuk dalam kita “Hayatul Sahabah” jilid 3, muka surat 374.
Manzil ini mengandungi beberapa ayat Al-Quran yg diajar oleh Rasulullah kepada para sahabat selaku Syifa’ ( penawar dan ubat ) bagi beberapa jenis penyakit rohani dan jasmani serta sebagai pelindung dari sihir, gangguan jin dan lain-lain. Ubai bin Kaab meriwayatkan “Sewaktu kami bersama Rasulullah s.a.w datang seorang Badwi kepada baginda dan berkata “Ya Rasulullah, saya ada saudara yang ditimpa penyakit. “Baginda bertanya: “Penyakit apa?” Jawabnya ” Sejenis penyakit gila”. Rasulullah meminta org itu membawa saudaranya, lalu baginda membaca ayat2 di atas. Kemudian orang sakit itu pun bangun dan pergi dari situ, penyakitnya telah hilang. ( Kanzul Ummal Jilid 1 m.s. 212 )
Orang tua2 menasihatkan agar kita membacakan ayat-ayat ini untuk “mengubati” anak-anak atau adik-adik kita yang nakal (ataupun isteri/suami) agar menjadi orang baik dan soleh.
Dimulakan dengan:
01. Al-fatihah (1:1-7)
02. Al- Baqarah (2:1-5)
03. Al-Baqarah (2:163)
04. Al-Baqarah (2:255-257)
05. Al-Baqarah (2:284-286)
06. Ali-Imran (3:18)
07. Ali-Imran (3:26-27)
08. Al-A’raf (7:54-56)
09. Al-Isra (17:110)
10. Al-Isra (17:111)
11. Al-Muminun (23:118)
12. Ash-Shaffat (37:1-10)
13. Ar-Rahman (55:33-40)
14. Al-Hasyr (59:22-24)
15. Al-Jin (72:3)
16. Al-Kafirun (109:1-6)
17. Al-Ikhlas (112:1-4)
18. Al-Falaq (113:1-5)
19. An-Nas (114:1-6)
ASAS AYAT RUQYAH
Ayat-ayat Ruqyah sebagaimana yang dikemukakan oleh Syeikh Wahid Abdus Salam Bali dalam bukunya Sihir dan Cara Pengubatannya Secara Islami (Ash Shorimul Battar fit Tashoddi lis Saharotil Asyoori)
1: Alfatihah
2: Albaqarah ayat 1-5.
3: Albaqarah ayat 102.
4: Albaqarah ayat 163-164.
5: Albaqarah ayat 255.
6: Albaqarah ayat 285-286.
7: Al-imran ayat 18-19.
8: Al-A’raf ayat 54-56.
9: Al-A’raf ayat 117-122.
10: Yunus ayat 81-82.
11: Thaha ayat 69.
12: Almu’minin ayat 115-118.
13: Ash shaffat ayat 1-10.
14: Al ahqaf ayat 29-32.
15: Arrahman ayat 33-36.
16: Al hasyr ayat 21-24.
17: Al jin ayat 1-9.
18: Al ikhlas.
19: Al falaq.
20: An naas.
( Sumber dari

Rahmat Rahman )


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *